Transparència

Biot Foundation és una Organització No Gubernamental, o Entitat Sense Ànim de Lucre, i la major part dels recursos econòmics arriben en forma de donacions:

  • Particulars: es crea la figura del soci col·laborador per crear una base de petits socis protectors de la missió de la fundació.
  • Empreses: es crea una xarxa d’empreses locals en les zones d’acutació i que poden recolzar i protegir els projectes locals.
  • Clubs de futbol amateurs: es genera una xarxa de clubs de futbol compromesos amb Biot que permetin el desenvolupament i manteniment dels projectes.
  • Administració pública: es presenten els projectes a les potencials subvencions a les que es pot accedir.
  • Organitzacions no lucratives: s’estableixen convenis i col·laboracions amb altres ONL locals.