Missió, objectius i valors

 

Missió

Biot Foundation té com a objectiu analitzar, detectar i atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables a l’exclusió social: l’infància, l’adolescència, i en especial, els nens i joves amb diversitat funcional.

La nostra missió és que aquests nens i joves puguin desenvolupar-se com a persones, oferint-los recursos educatius, sanitaris, psicosocials i de temps lliure. Volem tornar l’esperança a les persones i oferir-los una oportunitat; un futur.

Per aquest motiu, dissenyem projectes personalitzats sota una mateixa filosofia de treball, que s’adapten a les necessitats específiques de cada àmbit i edat.

 

Valors

Creiem en les persones i la seva capacitat per escollir el seu propi camí.

Tothom té dret a noves oportunitats i velem perquè, a més a més, aquestes siguin aprofitades. La nostra filosofia es basa en el treball en equip, la cooperació i l’empatia.

Defensem la llibertat d’expressió i recolzem l’aportació de noves idees per millorar els projectes.

Respectem la cultura, les costums i la llengua de les nostres zones d’actuació.

 

 

 

Objectius

 • Millorar les condicions de vida dels nens i adolescents més vulnerables.
 • Aconseguir un temps i un espai on puguin gaudir del temps d’oci i de la seva infància.
 • Conèixer la realitat de l’entorn, practicar la societat que volen i descubrir què representa exercir el respecte, la renúnia i superar les dificultats.
 • Disminuir les conductes disruptives de l’alumne.
 • Fomentar i consolidar un sistema de valors a través dels principis pedagògics de l’esport, el joc i la participació activa i inclusiva.
 • Implicar les famílies en l’educació dels seus fills.
 • Utilitzar tots els recursos socioeducatius del municipi per poder proporcionar a l’alunat una educació integral.
 • Afavorir l’integració de l’alumne a l’entorn escolar.
 • Donar suport i acompanyar, fora de l’horari escolar, a tots aquells nens i nenes de 4 a 18 anys que, per situacions familiars, no puguin ser atesos.
 • Potenciar les habilitats socials i comunicatives mitjançant l’oci i l’esport perquè, arribat el moment, sàpiguen resoldre conflictes, puguin ser autònoms i puguin decidir el camí que volen seguir.
 • Estabilitzar l’estat emocional i les inquietuds dels nens i joves creant climes de confiança, d’espais i de moments que els convidin a obrir-se i deixar-se ajudar.
 

L’objectiu final és la milora de la qualitat de vida de la infància i l’adolescència.