Eines i Àmbits d'actuació

 

Eines i metodologia

Biot treballa en dues línies: l’educació a través de l’oci, i l’esport, concretament el futbol, però aquests no són un objectiu en si mateix, sinó que són una eina per treballar l’educació en els valors humans i el desenvolupament personal dels nens i joves més vulnerables, afavorint així l’accés a tots els serveis de l’educació i la salut.

L’activitat desenvolupada s’ha d’entendre com un complement a l’educació rebuda a les escoles, d’aquesta manera la fundació exerceix de referent en la vida dels nens i adolescents més vulnerables, acompanyant-los en el seu desenvolupament diari.

Al mateix temps, Biot vetlla per un creixement complet d’aquests nens i nenes, oferint assistència en aspectes importants pel seu benestar, com la nutrició, la higiène i la salut, tan física com mental.

 

  

 Àmbits d’actuació

Biot actua en centres en funcionament on s’acullen nens i joves en alt risc d’exclusió social, com els orfanats, camps de refugiats, hospitals, escoles i altres entitats no lucratives.

Termes com “local” i “global”, “aquí” i “allà”, “primer món” i “tercer món”, han quedat obsolets. Hem de referir-nos a un nou terme: la “glocalitat”, i actuar globalment des d’allò local, estigui on estigui. És per això que Biot actua tan en països de renta baixa, com en contextos on existeix una gran desigualtat social i, per tant, una alta vulnerabilitat infantil.