Bimba Rosa

El projecte Bimba Rosa va dirigit a alumnes de 5è i 6è de primària i té l'objectiu d'educar en valors a través de l'esport per potenciar el seu desenvolupament humà i personal i, així, conviure en harmonia dins la societat.

El projecte es durà a terme durant 2 cursos escolars consecutius i de forma simultània a 5è i a 6è. Així doncs, participaran uns 100 alumnes per escola si tenim en compte que aquesta té dues línies.

La seva durada serà d'un trimestre sencer i es realitzarà durant les sessions d'educació física. A cada curs escolar es presentaran 4 esports diferents, és a dir, en total 8 esports en acabar els dos anys.

Durant les sessions es plantejaran diversos exercicis que fomentaran l'educació en valors mentre els alumnes assumiran els continguts marcats.

Mitjançant taules d'observacions i registres d'avaluació i autoavaluacions que faran els mateixos alumnes podrem anar ajustar les activitats i adaptar-les a les necessitats dels infants.

En finalitzar el trimestre, celebrarem unes Olimipíades on es jugaran els esports treballats i on es demostrarà si tot el que s'ha anat treballant durant el trimestre ha donat fruits.